Utbetalning av ersättningar före midsommar

Årets utbetalning av ersättningar kommer att betalas ut före midsommar. Ersättningarna går till rättighetshavare som medverkat i produktioner som till exempel har vidareanvänts i tv-kanaler och program samt för den privatkopiering som har skett.

Blomsterprakt (foto: Helene Stjernlöf)

Har du som rättighetshavare anmält kontouppgifter till oss så betalas pengarna ut till ditt konto, annars skickar vi en utbetalningsavi.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till någon av våra administratörer på avdelningen för fördelning och avräkning.

« Tillbaka