Betala era räkningar till svenska kulturskapare

Mattias Åkerlind, vd (foto: Emil Nordin)Ulf Mårtens, ordförande (foto: Melker Dahlstrand)
Mattias Åkerlind, vd (foto: Emil Nordin), Ulf Mårtens, ordförande (foto: Melker Dahlstrand)

Klas Elm från Elektronikbranschen och Pär Nygårds från IT & Telekomföretagen påstår på SvD Debatt den 13 juni 2017 att det svenska systemet för privatkopiering strider mot EU-rätten. Elm och Nygårds jobb är att företräda bl.a. de globala elektronikföretagen i Sverige. Dessa företags strategi är att driva rättsprocesser mot kulturskapare och ifrågasätta demokratisk lagstiftning – metoderna återkommer i många olika länder.

Copyswede är en ekonomisk förening för kulturskapare. Vi finansierar skapandet av ny kultur, och har av en enig riksdag getts förtroendet att hantera systemet för privatkopieringsersättning. Vi verkar för att kulturskapare ska kunna leva på sitt arbete och bidra till samhällsutveckling och ekonomisk utveckling.

De företag som tjänar pengar på privatkopierad kultur, som Elm och Nygårds företräder, ska betala en ersättning till kulturskaparna för möjligheten att privatkopiera. För en dator med stor lagringskapacitet ligger avgiften på 80 kronor. Dessa avgifter vägrar dock flera av de stora och lönsamma företagen betala.

Elm och Nygårds och deras medlemmar har tvingat svenska kulturskapare till rättsprocess efter rättsprocess för att få sina pengar från elektronikindustrin efter att företagen tjänat pengar på deras bevisligen privatkopierade innehåll. Copyswede har nu vunnit sju domstolsprocesser i rad mot dessa intressen och det är klarlagt att smartphones, surfplattor och datorer omfattas av avgiften.

Den nya strategin efter sju förluster i domstol – ända upp till Högsta domstolen genom medlemmar som Samsung och TeliaSonera – verkar vara att låtsas att lagstiftningen inte gäller. Detta samtidigt som Elm och Nygårds medlemmar sitter och förhandlar med Copyswede om de ersättningar domstolarna dömt dem att betala. Elm och Nygårds har inga belägg alls för att lagstiftningen inte gäller – tvärtom är privatkopiering mycket detaljerat reglerat på EU-nivå, och den modell Elm och Nygårds förespråkar har tydligt dömts ut som stridig mot EU-rätten.

Elm och Nygårds företräder några av världens lönsammaste företag och har i uppdrag att öka deras marginaler. De bör hålla sig till gällande lag, svenska rättsväsendets domar och seriösa argument. Framförallt bör de betala sina räkningar till svenska kulturskapare.

Mattias Åkerlind, vd Copyswede             Ulf Mårtens, ordförande Copyswede

Vår replik i SvD

« Tillbaka
Skriv ut