Nu betalas ersättningar för Öppet Arkiv ut

Nu börjar vi betala ut ersättningar för medverkan i Öppet Arkiv för åren 2013 och 2014. Innehållet har varit ett urval av SVT:s egenproducerade program från arkiven sända före 1 juli 2005. Utbetalning för år 2015 kommer att ske under 2018.

Person letar i Öppet Arkiv (foto: Helene Stjernlöf)

– Vi är glada att ersättningarna för Öppet Arkiv nu kunnat fördelas och komma rättighetshavarna till del. Det har tagit lite längre tid att komma i mål med fördelningen av Öppet Arkiv-ersättningarna än för våra redan etablerade ersättningar för till exempel vidaresändning av tv, säger Mattias Åkerlind, vd Copyswede.

Den avtalslicens som gjort ersättningen möjligt för program publicerade ur tv-bolagets 50-åriga arkiv är ny. Licensen motverkar inlåsning av material, det vill säga gör det tillgängligt och ger samtidigt rättighetshavare en viss ersättning.

– För ändamålet har vi arbetat fram en helt ny klickbaserad fördelningsmodell. Det har också funnits tiotusentals rättighetshavare – skådespelare, musiker, manusförfattare, dansare, regissörer, kostymdesigners, scenografer, artister med flera – som vi kopplat till de olika programmen, även om medverkandedata inte alltid funnits samlat digitalt, avslutar Mattias Åkerlind.

För att få ut individuella ersättningar till så många som möjligt och inte förlora för stor andel i administrationskostnader, har vi istället för att betala ut små belopp valt att använda en betydande del av ersättningen till stipendier. Stipendier kommer att vara möjliga att söka hos berörda medlemsförbund.

Fakta

Länk till frågor och svar om Öppet Arkiv (klicka i rutan för Öppet Arkiv).

Vart du vänder dig för att söka stipendium beror på vilket sätt du medverkat i arkivet; Teaterförbundet, Dramatikerförbundet, Musikerförbundet, Symf, Författarförbundet, Journalistförbundet eller Läromedelsförfattarna. Hur stipendieordningen ser ut bestämmer respektive organisation och kan skilja sig åt från en organisation till en annan.

Hitta kontaktuppgifter till de organisationer som administrerar Öppet Arkiv-stipendier.

Så fördelas ersättningarna för Öppet Arkiv.

Bildupphovsrätt i Sverige och Stim fördelar själva ersättningar för Öppet Arkiv till sina rättighetshavargrupper. Sami har haft ett eget avtal och omfattas därmed inte av Copyswedes licensiering.

« Tillbaka