Nu lanseras ”Upphovsrättskolan”

Nu lanserar Patent- och registreringsverket (PRV) Upphovsrättsskolan en digital utbildningsplattform om upphovsrätt för lärare och elever i grundskolan. Upphovsrättsskolan bygger på idén om inlärning genom att spela spel och innehåller en mängd spel och övningar om upphovsrätt.

Det ursprungliga koncepter är skapat av Copyswedes motsvarighet i Finland Kopiosto och har översatts och anpassats till svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

Upphovsrättsskolan är en del av Patent- och registreringsverkets (PRV) uppdrag från regeringen att höja kunskapen om upphovsrättens innebörd hos allmänheten.

Läs mer om Upphovsrättskolan på PRV:s hemsida.

« Tillbaka