Rättighetshavare på bildområdet får från och med i år sina ersättningar från Bildupphovsrätt

Som rättighetshavare inom bildområdet (konstverk, bilder, skulpturer, illustrationer, animationer) har du tidigare fått dina upphovsrättsliga ersättningar för vidareanvändning av tv och radio utbetalade av Copyswede. Från och med i år kommer fördelning och utbetalning av dina ersättningar för sändningsåret 2017 och framåt hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige.

Bildupphovsrätt logo

Det betyder att varken kontrakt eller andra uppgifter för sändningsåret 2017 och framåt ska skickas till Copyswede. För tidigare år är det fortfarande Copyswede som sköter fördelning och utbetalning på samma sätt som tidigare.

Kontrakt och andra uppgifter för sändningsåret 2017 ska alltså skickas till Bildupphovsrätt på adress tv@bildupphovsratt.se.

Vilka berörs?

Fotografer, bild- och formkonstnärer, illustratörer och animatörer som verkar inom områden som företräds av förbund såsom Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers förbund och Journalistförbundet (bilddelen). Detta gäller alla även icke-medlemmar.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om detta så kontakta Bildupphovsrätt i Sverige:
Webb: www.bildupphovsratt.se
E-post: tv@bildupphovsratt.se
Tel: 08-545 533 80 (telefontid vardagar 09:00-12:00)

« Tillbaka