Rimlig ersättning för en lagstadgad rätt

Douglas Ahlberg, ordförande för MUF Östermalm, skriver i Ny Teknik den 31/7 att privatkopieringsersättningen bör avskaffas, men har fått med flera faktafel i sin text.

Mobiler på rad - foto: iStock/ViewApart

Privatkopiering är till exempel när du gör kopior av musikfiler på din dator eller smartphone, sparar favoritprogram i din tv-box, gör offline-listor, sparar ned poddar i mobilen, gör en kopia av en film och sparar i din ipad, mailar en e-bok till en vän eller sparar ned texter till din dator. Ahlberg har dock blandat ihop denna helt lagliga privatkopiering med den olagliga piratkopieringen vilket lett till en rad fel i artikeln.

Privatkopieringsersättningen (PKE) är en lagstadgad ersättning som finns över hela Europa och betalas av den som säljer produkter som man kan privatkopiera på. För t ex en stor hårddisk har elektronikbranschen och kulturskaparna kommit överens om ett tak på 80 kronor för ersättningen. De produkter Ahlberg beskriver finns inga färdigförhandlade ersättningsnivåer för, vilket gör att Ahlbergs siffror är spekulationer. De avgifter som betalas på marknaden är låga men gör stor skillnad för kulturskaparna – tiotusentals författare, dramatiker, skådespelare, musiker osv som delar på ersättningarna.

Ahlberg refererar till en undersökning från Elektronikbranschen för att argumentera för sin sak. Men en mer heltäckande Demoskopmätning av svenska folkets medievanor i åldrarna 18- 64 år gjord i juni 2018 på uppdrag av kulturskapare genom Copyswede visar att ungefär hälften av svenskarna privatkopierar genom att ladda ner låtar eller podcastsändningar för att lyssna på offline. Fyra av tio privatkopierar texter för att använda vid senare tillfällen. Sex av tio laddar ned bilder. Det är vanligast att personer mellan 18–39 år laddar ned och privatkopierar.

För möjligheten att privatkopiera betalas en låg avgift vid ett enstaka tillfälle. Lagen är dessutom utformad så att när det inte privatkopieras längre, så ska heller ingen ersättning utgå till kulturskaparna. Copyswede samlar runt 150 000 kulturskapare genom 14 olika medlemsorganisationer. Vår gemensamma hållning är att ersättningssystemet för privatkopiering bör vara teknikneutralt, modernt och anpassat efter befintlig privatkopiering.

Mattias Åkerlind, VD Copyswede

Porträttfoto av Mattias Åkerlind, vd Copyswede foto: Ylwa Yngvesson

Porträttfoto: Ylwa Yngvesson
Foto högst upp: iStock-ViewApart

« Tillbaka