Snabbare ersättning till kulturskaparna

I dagarna får tusentals kulturskapare besked från Copyswede om utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar som kommer från produktioner som vidareanvänts i tv och radio samt för den privatkopiering som skett under 2018.

För de som har fått ersättningar från oss tidigare, så ersätter det här det utbetalningstillfälle som skulle ha ägt rum i juni nästa år.

Annelie Nordgren (foto: Helene Stjernlöf)
Annelie Nordgren, teamledare på fördelningsavdelningen

– Vi har snabbat upp fördelningsarbetet under året och blivit effektivare. Nu kommer vi kunna betala ut rättighetshavarnas ersättningar tidigare än förut, säger Annelie Nordgren, teamledare på fördelningsavdelningen.

Copyswede har under året kortat och effektiviserat processer så att fördelningen av ersättningar kan göras på ett lika säkert men effektivare och mer transparent sätt. Detta bland annat som följd av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Nästa år snabbas arbetet upp ytterligare och ersättningarna kommer enligt plan betalas ut redan i september.

– Ersättningarna är viktiga för att bidra till att upprätthålla den skapande verksamheten och ett rikt kulturliv. Vår målsättning är att underlätta för kulturskaparna och vi hoppas att de känner att vi arbetar hårt för att deras arbete ska betala sig fortare, säger Annelie Nordgren.

En del av ett bredare fördelningsuppdrag
Den aktuella utbetalningen av individuella ersättningar är en del av Copyswedes fördelningsuppdrag. Ersättningar till bland annat bildskapare, upphovspersoner och utövande konstnärer inom musikområdet samt till samarbetspartners har tidigare fördelats till respektive organisation för vidare utbetalning.

Ersättningar till Teaterförbundets grupper administreras av Copyswede men betalas ut av Teaterförbundets rättighetsbolag. Har du frågor om den kommande utbetalningen kontakta dem.

Foto: Helene Stjernlöf

« Tillbaka