Med anledning av coronaviruset

Med anledning av den pågående spridningen av covid 19 har Copyswede sett över sitt arbete för att i möjligaste mån bidra till att minska spridningen av smitta och belastningen på vården.

Som smittoförebyggande åtgärd har vi uppmanat våra medarbetare i möjligaste mån arbeta hemifrån. Det innebär att vi finns tillgängliga på telefon och mejl som vanligt. När det gäller planerade besök eller möten vänligen ta kontakt med berörd person för avstämning.

Vi ber om överseende med att handläggning av vissa ärenden eventuellt kan ta något längre tid än vanligt, framför allt om man skickat med vanlig post.

Copyswede följer noga utvecklingen och rapporteringen avseende smittspridningen av covid-19 och återkommer vid eventuellt ytterligare åtgärder.

Detta gäller tillsvidare.

« Tillbaka