84 miljoner extra till kulturskaparna

Copyswede har de senaste veckorna betalat ut drygt 84 miljoner kronor extra till tusentals, i huvudsak svenska men också utländska, kulturskapare. Det är ett resultat av den senaste tidens fokusering på att påskynda framtida utbetalningar som ett svar på krisen till följd av Coronapandemin.

Detta har möjliggjorts genom att Copyswede till exempel styrt om interna resurser, använt nya tekniska lösningar och påskyndat nödvändiga beslut inom Copyswede-samarbetet.

Annette Stolt, ekonomi- och avräkningschef (foto: Magnus Krook)
Annette Stolt, ekonomi och avräkningschef (foto: Magnus Krook)

– Det känns jätteroligt att vi har kunnat dra vårt strå till stacken, nu när Coronapandemin har drabbat de vi jobbar för så hårt, säger Annette Stolt ekonomi- och avräkningsschef.

Det här innebär mer pengar till rättighetshavarna i en tid då det i övrigt kan se kärvt ut. Det betyder också att Sveriges kulturskaparorganisationer kan få ett tillskott för att bedriva sin verksamhet, som i dessa dagar kräver stora oförutsedda punktinsatser.

För dig som rättighetshavare kan det också betyda att du fått ersättningar för insatser som gjorts tidigare år, till exempel från nyttjanden av program i andra nordiska länder i svenska eller nordiska kanaler där medel inkasserats efter den ordinarie fördelningen har gjorts, alternativt för områden där förutsättningarna för hur pengarna ska fördelas har saknats.

Information till dig som fått pengar från oss i dagarna

På avräkningsbrevet finns det en ny benämning som är ”Kompletterande kabel” och den avser nyjttande av svenska kanaler i de nordiska länderna och där vi erhållit medlen från våra nordiska samarbetsorganisationer efter att den årliga utbetalningen skett från Copyswede.

« Tillbaka