Tv- och radiomaterial från KB nu tillgängligt on-line för forskare

Kungliga bibliotekets (KB) samlingar av ljud och rörlig bild, Svensk Mediedatabas (SMDB), görs nu tillgänglig digitalt för forskare för att deras arbete med forskning och undervisning ska kunna fortgå även under coronakrisen. Detta görs möjligt genom en tillfällig licens från Copyswede.

– Coronapandemin har lett till att vi och KB på kort tid har tid har tagit fram en temporär licens för att forskare ska kunna upprätthålla verksamheten trots arbete på distans, samtidigt som kulturskaparna får betalt, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Mattias Åkerlind, vd (foto:Ylwa Yngvesson)
Mattias Åkerlind, vd Copyswede (foto: Ylwa Yngvesson)

– Vi är mycket glada över detta avtal, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall. Nationalbibliotekets samlingar ska vara en resurs för forskning över hela landet och tack vare överenskommelsen kan nu forskare använda samlingarna på distans även under coronakrisen.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie (foto: Jann Lipka)
Karin Grönvall, riksbibliotekarie KB (foto: Jann Lipka)

Copyswede och KB fortsätter tidigare diskussioner om utformningen av en ordinarie forskarlicens för on-line-tillgång till hela SMDB.

Fakta om det tillfälliga avtalet

  • Avtalet är giltigt fram till den 30 augusti 2020.
  • Möjligheten att komma åt SMDB på distans är endast möjligt för forskare med anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Beställning av material sker på vanligt sätt via SMDB.
  • Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskaren att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.
  • Copyswede företräder nödvändiga rättigheter från medlemsorganisationer och samarbetspartners. Dessa i kombination med avtalslicensens utsträckande verkan (URL 42 d) ger den heltäckande licens som KB behöver för att kunna erbjuda fjärraccesstjänsten.

Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas (SMDB) är KB:s katalog över den svenska utgivningen av radio, tv, musik, film, video, datorspel och multimedia. Alla kan söka i katalogen utan inloggning. Men för att titta och lyssna på material ur samlingarna krävs av upphovsrättsskäl att man utför en särskild forsknings- eller researchuppgift.

« Tillbaka