Vi arbetar hårt för att påskynda utbetalning av ersättningar

Vi ser att det ekonomiska läget för många av kulturskaparna är desperat bland annat på grund av vårens inställda kulturevenemang. Samtidigt är allmänheten beroende av den kultur dessa personer har skapat när många av oss är instängda i våra hem.

Copyswede arbetar hårt för att påskynda utbetalningarna av de ersättningar som ligger i pipeline till svenska kulturskapare. Det rör till exempel ersättningar för medverkan i SVT:s och TV4:s kanaler, program sända i UR och i utländska kanaler med mera.
Illustration: fast forward

Copyswede samarbetar också inom kultursektorn för att skapa politisk uppmärksamhet kring situationen. Klys är den samlande organisationen för kulturskapare. De har tagit fram ett förslag till regeringen med åtgärder för att lindra Coronakrisens inverkan på kulturskapares ekonomi, som omfattar både kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska prioriteringar.

« Tillbaka