Utredning av PKE-systemet ska ge modernare och mer effektiv ersättning

Copyswede välkomnar att en utredning nu tillsätts för att se över ersättningssystemet för privatkopiering. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare.

– Den utredning som nu tillsatts har som utgångspunkt att modernisera och effektivisera PKE-systemet för att säkerställa en rimlig ersättning för privatkopiering även i framtiden. Det är välkommet, inte minst som ny teknik och nya digitala tjänster fortsätter att öka spännvidden på sätten vi kopierar film, musik, tv och annat upphovsrättsskyddat material för privat bruk, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Copyswedes medlemmar, som företräder skådespelare, artister, musiker, dramatiker, författare, bildkonstnärer, fotografer och många andra kulturskapare, ser ett behov av och står bakom fem övergripande principer som ett framtida privatkopieringssystem måste leva upp till:

 

  • Rimliga ersättningar för rätten att privatkopiera
  • Låga administrationskostnader så att ersättningarna går till kulturskaparna
  • Teknikneutralt, modernt och transparent
  • Enkelt, tydligt och snabbt för såväl kulturskapare som elektronikföretag
  • Rättssäkert och förenlighet med EU-rätten: en svensk ordning måste vara i linje med EU-rättsliga ramverk

Läs utredningsdirektivet på regeringens webbplats.

Ungdomar på parkbänk. Foto: RawpicelLtd

Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av 14 kulturskaparorganisationer och som på deras uppdrag samordnar kollektiva förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar upphovsrättsliga ersättningar. I detta ansvar ingår att förvalta det svenska privatkopieringssystemet. Ersättningsordningen, som infördes 1999, kompenserar idag upphovsmän och utövande konstnärer för den inskränkning i upphovsrättslagen som möjliggör kopiering för privat bruk.

« Tillbaka