Efterlängtad överenskommelse ger kulturskapare ersättning för privatkopiering

Copyswede, som representant för Sveriges kulturskaparorganisationer, och Elektronikbranschen har slutit ett nytt branschavtal som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE) ska tillämpas. Det betyder att ersättningarna kan börja kasseras in och komma rättighetshavarna till godo.

Branschavtalet innebär en rad förbättringar och tydliga regler, där parterna är eniga om bland annat nya ersättningsnivåer för produkter såsom datorer, surfplattor och mobiler –  för mobiler från januari 2009 och för övriga produkter från september 2013. Detta gör att den skuld till kulturskaparna som uppstått nu kan betalas.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett samförstånd med elektronikbranschen. De här ersättningarna är viktiga för ett långsiktigt, hållbart kulturskapande. Inte minst ser vi det i dessa dagar, när kulturskapare i Sverige och övriga världen har det extra tufft med inställda föreställningar, konserter och produktioner, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

För elektronikbranschens aktörer innebär det nya branschavtalet framförallt att systemet kring privatkopieringsersättning blir tydligt, enkelt och förutsägbart. Importörer och återförsäljare som tidigare av olika skäl avstått att redovisa och betala har nu möjlighet till detta.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning med syftet att modernisera PKE-systemet, något som välkomnas av såväl elektronikbranschens aktörer som Copyswede.

– Utredningen vill säkerställa att kulturskaparna på ett effektivt sätt får den ersättning de har rätt till när deras arbete kopieras för privat bruk. Det är välkommet, inte minst som ny teknik och nya digitala tjänster fortsätter att öka spännvidden på sätten vi kopierar film, musik, tv och annat upphovsrättsskyddat material, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Överenskommelsen som offentliggjorts idag mellan Copyswede och Elektronikbranschen är tänkt att fungera tills ett nytt system är klart att implementeras.

Information om vad som gäller för företag som ska redovisa och betala hittar du här.

Fakta om privatkopiering

De som varit med och skapat film, musik, tv och all annan kultur har enligt upphovsrätten rätt att bestämma över hur deras verk får spridas. Om rätten till privatkopiering inte funnits så skulle all kopiering av film, tv och musik av någon annan än rättighetshavaren vara olaglig.

Enligt ett EU-direktiv kan medlemsstaterna göra en inskränkning i rättighetshavarnas ensamrätt genom att tillåta privatkopiering, det vill säga tillåta kopiering till sig själv, sin familj eller vän för privat bruk. Detta får göras under förutsättning att rättighetshavarna erhåller kompensation. I Sverige tillses detta genom bestämmelser i upphovsrättslagen om privatkopieringsersättning.

Därför får man till exempel spara ned musikfiler på sin dator eller smartphone, spara favoritprogram i sin tv-box, göra offline-listor i streamingtjänster på surfplattan och spara ned poddar i mobilen. Privatkopiering är helt laglig och ska inte förväxlas med olaglig piratkopiering.

Fakta om pågående PKE-utredning

Sedan PKE-systemet sjösattes har avsikten varit att efter en tid utvärdera och utreda hur det fungerar. Detta har dock dragit ut på tiden. Under åren har Copyswede och branschen haft olika syn på vad som gällt och vägen har kantats av rättstvister.

Riksdagen har nu gett regeringen i uppdrag att se över ersättningssystemet för PKE och en utredning tillsattes den 20 augusti 2020. Centralt för utredningen blir att se över faktorer som systemets utformning, parternas ansvar och hur en eventuell statlig inblandning skulle kunna se ut. Utredningen ska vara klar senast i februari 2022.

Länk till justitiedepartementets kommittédirektiv här.

English version

You can also read this article in english here.

« Tillbaka