Behöver man tillstånd från Copyswede för att visa tv i klassrum?

Ja. Upphovsrättslagen innehåller en inskränkning i upphovsmännen och de utövande konstnärernas ensamrätt som innebär att lärare och elever i illustrativt syfte får återge verk i samband med undervisning. Om det finns ett licensavtal lätt tillgängligt på marknaden så måste det dock ingås för att användningen ska vara tillåten. Copyswede erbjuder ett sådant licensavtal.

« Tillbaka