Behöver man tillstånd från Copyswede för att visa TV i klassrum eller andra utrymmen på exempelvis arbetsplatser som ett fikarum eller en lunchmatsal?

Att tillgängliggöra TV för allmänheten genom att visa vanliga linjära TV-sändningar eller olika Play-tjänster i offentliga utrymmen utgör enligt upphovsrättslagens definitioner ett offentligt framförande. Detta är enligt huvudregeln ett tillståndspliktigt förfarande och de medverkande rättighetshavarna i TV-sändningen har då rätt till ersättning.

Genom en regel i upphovsrättslagen omfattas även vissa slutna kretsar av vad som kan anses utgöra ett offentligt framförande. Exakt var gränsen går för en sluten krets är inte rättsligt prövat och när det gäller en klassrumssituation eller ett fikarum på en arbetsplats går det inte att lämna ett generellt svar på frågan. Copyswede vill dock betona att huvudregeln är att förfarandet är tillståndspliktigt och att det är en fråga för varje ansvarig verksamhetsledare att utifrån verksamheten i sin helhet göra en bedömning i varje enskild situation.

Copyswedes uppdrag är att erbjuda heltäckande och ändamålsenliga tillstånd för olika typer av nyttjanden. När det gäller just offentligt framförande har Copyswede endast i begränsad utsträckning ett uppdrag att lämna tillstånd i nuläget

« Tillbaka