Hur sker utbetalningen?

Ersättningen betalas ut via Swedbank. De som anmält sitt konto till Swedbanks kontoregister (privatpersoner & enskild firma) och de som anmält bank- eller postgiro för sitt företag (AB, HB, KB eller ekonomisk förening) till Copyswede får ersättningar insatta på kontot. Övriga får en avi skickad till sin folkbokföringsadress.

I samband med utbetalningen får varje rättighetshavare ett brev med en detaljerad redovisning som beskriver vad ersättningen avser. Där anges också i vilken egenskap man fått ersättningen.

Rättighetshavare som är verksamma på Teaterförbundets område får sin ersättning utbetald via Teaterförbundets rättighetsbolag.

« Tillbaka