Fördelar Copyswede någon ersättning för ljudböcker?

Copyswede fördelar årligen ljudboksersättning till de 150 mest utlånade ljudböckerna på biblioteken efter en utlåningstopplista . Statistik på antal utlånade ljudböcker från biblioteken sammanställs av Författarfonden. De som får ersättning individuellt utbetalad av Copyswede är författare, uppläsare samt översättare av utländska böcker.

« Tillbaka