Fördelas ersättningarna individuellt eller kollektivt, till exempel till organisationer?

Målet för Copyswedes verksamhet är att dem vars verk och prestationer utnyttjas i olika medier ska få ersättning för detta. Så långt som det är möjligt och ekonomiskt/administrativt försvarbart fördelas därför de inkasserade ersättningarna alltid individuellt, antingen av Copyswede eller av dess medlemsorganisationer.

« Tillbaka