Hur får jag ersättningen insatt på mitt konto?

Privatperson eller enskild firma
Copyswede är anslutna till Swedbanks kontoregister, så för att som privatperson eller enskild firma få dina ersättningar utbetalade direkt till ditt konto så behöver du anmäla kontot, oavsett bank, till Swedbanks kontoregister. Följ instruktionerna på Swedbanks hemsida

AB, HB, KB eller ekonomisk förening
Om du får dina ersättningar ersättningar utbetalade till ett Aktiebolags (AB), Handelsbolags (HB), Kommanditbolags (KB) eller ekonomisk förenings bank- eller postgiro, så behöver du mejla dina uppgifter (kontonummer inklusive clearingnummer, namn och personnummer) till fordelning@copyswede.se
Byter du kontonummer kom ihåg att meddela oss.

Om du inte anmäler ditt kontonummer betalar vi fortsättningsvis ut ersättningen via en kontoavi.

« Tillbaka