Hur gör jag om jag vill bli medlem i Copyswede?

Copyswede har inga enskilda medlemmar utan det är bara organisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer som kan bli medlemmar. Vi är en organisation som består av fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer såsom till exempel dramatiker, författare, fotografer, musiker, skådespelare och artister. Du kan söka ersättning från oss oavsett om du är medlem hos någon av våra medlemsorganisationer eller inte.

« Tillbaka