Hur kan jag skydda en idé till ett tv-program?

Upphovsrätten ger inget skydd till en idé. Upphovsrätten uppstår, under vissa i lagen angivna förutsättningar, först när idén blir ett resultat (ett verk). Man behöver inte registrera sig någonstans för att upphovsrätten ska gälla.

Följande förslag är exempel och kanske kan hjälpa dig att bevisa att en idé fanns vid en viss tidpunkt:
– Om du har en programidé kan du till exempel skriva ner den på ett papper som du daterar och sedan skickar per post till dig själv så att du får en datumstämpel på kuvertet. Lämna sedan kuvertet oöppnat.
– Ett annat alternativ kan vara att få din handling med den nedskrivna idén bestyrkt av Notarius Publicus.
– Ytterligare ett förslag kan vara att ha någon med dig när du presenterar din programidé för ett produktionsbolag/tv-bolag.

« Tillbaka