Låser upphovsrätten in musik, film och tv?

Nej, upphovsrätten låser inte in kultur. Den ger upphovsmannen rätt att själv avgöra när och på vilket sätt det han eller hon har skapat ska möta sin publik. Det innebär till exempel att en tonsättare har rätt att själv bestämma vad som ska hända med ett stycke musik – ska det gå till förlag? Användas i ett annat, större sammanhang, om det exempelvis beställts till en film? Ska det släppas fritt för vem som helst att använda?

Just detta att upphovsmannen har rätt att själv avgöra är centralt, inte minst i den pågående fildelningsdebatten. Det står var och en fritt att släppa sina verk gratis i vilken distributionsform som helst – och upphovsmannen har genom upphovsrätten möjlighet att bestämma det själv.

« Tillbaka