Moms & PKE, vad är det som gäller?

Nya skatteregler för privatkopieringsersättning (PKE) från och med sändningsåret 2017 har lett till att det numer inte är någon moms på PKE. Det betyder att när du som rättighetshavare får ersättning från oss kopplat till PKE, så betalas ingen moms ut (0%).

För övriga ersättningar gäller som tidigare en momssats på 6%.

« Tillbaka