När behövs tillstånd för att visa tv?

De program som sänds på tv innehåller normalt verk och prestationer av olika personer, såsom till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Dessa upphovsmän och utövande konstnärer har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att tillgängliggöra sina verk och prestationer för allmänheten. Huvudregeln är därför att det alltid krävs tillstånd om man vill låta ”allmänheten” ta del av tv-sändningar.

Tillgängliggörandet för allmänheten kan vara allt från att en tv-operatör vidaresänder tv till alla sina kunder, till att en restaurang, butik eller en vårdinrättning i ett väntrum, visar tv för en mindre grupp personer.

Copyswede erbjuder licenser för olika typer av användningsområden. Om ni är tveksamma kring om ni behöver tillstånd för ett visst nyttjande av tv-sändningar är ni välkomna att kontakta Copyswede för att diskutera frågan.

« Tillbaka