Vad är skillnaden mellan ekonomisk och ideell upphovsrätt?

Upphovsrätten består av två delar, ekonomisk respektive ideell upphovsrätt. Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att ta betalt för sitt arbete och gäller under upphovsmannens livstid och ytterligare 70 år därefter.

Det innebär att till exempel en släkting kan överta rätten efter upphovsmannens död, vilket är jämförbart med att ärva någon annan form av investering, som en fastighet eller ett värdepapper. En upphovsman kan också sälja eller förhandla bort sin ekonomiska upphovsrätt till en annan rättighetshavare, som ett förlag, eller en tv-produktion. Slutligen kan en upphovsman välja att helt avstå sin ekonomiska upphovsrätt och erbjuda sitt verk till en publik utan betalning.

Den ideella upphovsrätten har ingen tidsbegränsning och kan inte heller avstås. Den ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att alltid, oavsett om han eller hon inte längre har kvar sin ekonomiska upphovsrätt, omnämnas med namn vid användande eller uppförande av verket. Den ideella upphovsrätten innebär också att verket aldrig får användas på ett sätt som upphovsmannen upplever kränkande.

« Tillbaka