Vad är upphovsrätt?

Allt konstnärligt och litterärt skapande skyddas av upphovsrätten. I samma stund som en teckning är ritad eller en bok är skriven har den som skapat verket, upphovsmannen, upphovsrätt. När man talar om upphovsrätt syftar man på de regler som ger upphovsmannen en ensamrätt till att förfoga över det som han eller hon har skapat.

Bestämmelserna om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (URL) och skyddar även det som kallas närstående rättigheter. Som exempel på närstående rättigheter kan nämnas exempelvis en skådespelares rätt till sitt framförande eller en musikproducents rätt till en skivinspelning.

« Tillbaka