Vad gäller för rättighetshavare som är verksamma inom bildområdet?

Som rättighetshavare inom bildområdet (konstverk, bilder, skulpturer, illustrationer, animationer) har du tidigare fått dina upphovsrättsliga ersättningar för vidareanvändning av tv och radio utbetalade av Copyswede. Från och med år 2019 kommer fördelning och utbetalning av dina ersättningar att hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige.

Det betyder att inga ersättningskrav, kontrakt eller andra uppgifter för sändningsår 2017 och framåt ska skickas till Copyswede. För tidigare sändningsår är det fortfarande Copyswede som sköter fördelning och utbetalning på samma sätt som tidigare.

Kontrakt och andra uppgifter för sändningsår 2017  och framåt ska skickas till Bildupphovsrätt på mejladress tv@bildupphovsratt.se. Information om Bildupphovsrätt finns på deras hemsida https://bildupphovsratt.se/

Vilka rättighetshavare berörs av detta?

Samtliga fotografer, bild- och formkonstnärer, illustratörer och animatörer som verkar inom områden som företräds av förbund såsom Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers förbund och Journalistförbundet (bilddelen). Detta gäller även dig som inte är medlem i dessa förbund.

« Tillbaka