Vad händer om jag missar att hämta ut pengarna?

Avin från Swedbank är giltigt i 45 dagar. Om du inte hämtar ut pengarna innan avin går ut, returneras ersättningen till Copyswede. Om detta skulle inträffa, kontakta oss så att vi kan göra en återutbetalning av beloppet till dig.

Det går också att lösa in avin digitalt. Klicka här för mer information om detta.

« Tillbaka