Vad händer om jag missar att hämta ut pengarna?

Avin från Swedbank är giltigt i 45 dagar. Om du inte hämtar ut pengarna innan avin går ut, returneras ersättningen till Copyswede. Om detta skulle inträffa, kontakta oss så att vi kan göra en återutbetalning av beloppet till dig.

« Tillbaka
Skriv ut