Vad innebär kollektiv förvaltning av rättigheter?

Upphovsrätten är en individuell rättighet – som kulturskapare har man upphovsrätt till sitt verk. Men ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovsmän och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer.

Både producenter och enskilda medverkande kan därför ha rättigheter i de program som görs. För att underlätta för aktörer som vill vidareanvända tv och radio i olika sammanhang, som vidaresändning i kabel-tv och utgivning av tv- och radioprogram på dvd och cd, kan Copyswede, som företrädare för upphovsmän och konstnärer via deras egna organisationer, samordna licensieringen för användning av tv- och radioprogram inom olika områden.

På samma sätt har Copyswede sina medlemsorganisationers uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning, som i enlighet med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv ger upphovsmän och utövande konstnärer viss kompensation för inkomstbortfall när deras arbete kopieras för privat bruk. På så sätt möjliggörs en legal privatkopiering utan att upphovsmännen behöver stå helt utan ersättning.

« Tillbaka