Varför får inte alla som medverkat i arkivet individuell ersättning?

För att få ut ersättningar till så många som möjligt men inte förlora en stor andel i administrationskostnader, har vi istället för att betala ut små belopp dragit en nedre gräns per program för individuell fördelning av ersättningen. Utöver det finns möjlighet att söka stipendier.

« Tillbaka