Varför har jag inte fått ersättning?

Om du inte har fått din ersättning kan det bero på någon av följande anledningar:

Bytt adress eller namn? Varje år uppdateras våra adressuppgifter inför den årliga utbetalningen. Orsaken till en utebliven ersättning kan bero på flera olika faktorer. Har du nyligen flyttat inom eller utom Sverige utan att anmäla det till Skatteverket eller nyligen bytt namn kan det vara orsaken.

Inte svarat på vårt brev? I vissa fall kan vi också ha skrivit till dig för att begära in ett kontrakt avseende din medverkan i ett visst tv-program. Om vi inte har fått något svar på en sådan kontraktsförfrågan kan ersättningen inte betalas ut.

Momspliktig? Du som är momspliktig måste ha ingått ett avtal med Copyswede om så kallad självfakturering. Om en sådan överenskommelse saknas kan Copyswede inte betala ut ersättning till dig eller ditt bolag.

Verksam inom Scen och Film:s område? Om Du har medverkat som skådespelare, artist, dansare, scenograf, koreograf eller regissör ska i första hand vända dig till Scen och Film som sköter utbetalningen för dessa grupper.

Eller kanske någon annan orsak? Under Ansök och registrera hittar du blanketter för att skicka in ett ersättningsanspråk.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss, kontakta via mejl fordelning@copyswede.se
alternativt per telefon 08-545 667 00.

« Tillbaka