Varför får jag ingen kontrolluppgift från Copyswede?

Nya regler gällande kontrolluppgifter från och med inkomståret 2019
Numera redovisas utbetalade ersättningar månadsvis till Skatteverket istället för som tidigare en gång per år. Detta innebär att Copyswede inte skickar ut några kontrolluppgifter från och med inkomståret 2019 för privatpersoner.

Ersättningar från Copyswede liksom andra ersättningar hittar du på Skatteverkets hemsida. För att se dessa loggar du in på Mina Sidor och väljer alternativet ”Skatter och deklarationer”´.  Där väljer du sedan ”Inkomstuppgifter”. Där specificeras utbetalningarna månad för månad med de belopp som utbetalats ut till dig och även ackumulerat för året.

Uppgift om utbetalade ersättningar kommer även stå förifyllt i deklarationen för aktuellt inkomstår.  Mer information om detta och om de undantag som finns hittar man på Skatteverkets hemsida:

Länk till information på Skatteverkets hemsida

« Tillbaka