Varför kollektiv förvaltning av en individuell rätt?

Upphovsrätten är individuell, men har ibland kollektiva behov. Ett verk kan vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete, de får då en gemensam upphovsrätt till verket. Ett exempel på ett sådant gemensamt arbete är en tv-produktion. Om någon annan vill använda verket måste denne skaffa tillstånd från samtliga rättighetshavare. Det är vid sådana tillfällen en organisation som Copyswede fyller en viktig funktion, för att på kollektiv väg samordna förhandlingar och avtal.

« Tillbaka