Varför måste vidaresändaren betala för SVT-utbudet, som ju är public service?

Vidaresändning av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Enkelt uttryckt köper vidaresändaren tillstånd att visa programmen i sina nät av Copyswede, som fördelar ersättningen till de upphovsmän och utövande konstnärer som medverkat i produktionen av programmen.

« Tillbaka