Varför måste man betala för att tillgängliggöra SVT-utbudet, som ju är public service?

Vidaresändning eller annat tillgängliggörande för allmänheten av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Public service-avgiften betalas av privatpersoner för att finansiera public service-företagen. Rättighetshavarna har fortfarande rätt till ersättning när deras verk och prestationer tillgängliggörs för allmänheten genom att SVT:s sändningar nyttjas till exempel inom ramen för en näringsverksamhet. Det krävs därför separata licenser för den här typen av nyttjanden.

« Tillbaka