Varför samarbetar Copyswede med producentorganisationer?

För att kunna erbjuda en heltäckande licens till alla aktörer som vill vidareanvända tv och radio. Utan att samarbeta med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer skulle det inte vara möjligt.

Copyswedes samarbetspartners är:

Ubos, Union of Broadcasting Organisations in Sweden som samordnar nordiska public service-tv-bolag och en rad motsvarande radio- och tv-företag från andra länder och språkområden.

Ifpi, International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen som företräder fonogramproducenter.

FRF, Filmproducenternas Rättighetsförening som företräder film- och tv-producenter med olika inriktningar. Genom samarbete med Agicoa och Eurocopya företräder FRF också internationella film och tv-producenter.

« Tillbaka