Varför samordnas licensieringen?

För att göra radio och tv krävs ofta en stor mängd olika upphovsmän och utövande konstnärer. Det kan till exempel röra sig om författare, skådespelare, musiker och fotografer. Alla dessa har enligt upphovsrättslagen rätt till ersättning när deras insatser återanvänds i olika sammanhang. Aktörer som vill vidareanvända programmen till exempel i kabel-tv, för utgivning på dvd eller i on demand-tjänster behöver därför tillstånd för detta.

Att söka tillstånd från var och en av alla medverkande skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt. Istället kan den aktör som önskar tillstånd vända sig till Copyswede, som företräder upphovsmän och utövande konstnärer kollektivt. Genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser.

« Tillbaka