Vilka kanaler kan jag som är tv-operatör skaffa tillstånd för att använda genom Copyswede?

Copyswede licensierar vidaresändning av ett hundratal tv- och radiokanaler varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.

« Tillbaka