Nyheter via Rss

Nyheter

 • Fördelar Copyswede någon ersättning för ljudböcker?

  Copyswede fördelar årligen ljudboksersättning till de 150 mest utlånade ljudböckerna på biblioteken efter en utlåningstopplista . Statistik på antal utlånade ljudböcker från biblioteken sammanställs av Författarfonden. De som får ersättning individuellt utbetalad av Copyswede är författare,… Läs mer »
 • Kan jag lösa in min avi digitalt?

  För att kunna lösa in en avi digitalt behöver betalningsmottagaren vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt… Läs mer »
 • Vad gäller för rättighetshavare som är verksamma inom bildområdet?

  Som rättighetshavare inom bildområdet (konstverk, bilder, skulpturer, illustrationer, animationer) har du tidigare fått dina upphovsrättsliga ersättningar för vidareanvändning av tv och radio utbetalade av Copyswede. Från och med år 2019 kommer fördelning och utbetalning av dina… Läs mer »
 • Varför får jag ingen kontrolluppgift från Copyswede?

  Nya regler gällande kontrolluppgifter från och med inkomståret 2019 Numera redovisas utbetalade ersättningar månadsvis till Skatteverket istället för som tidigare en gång per år. Detta innebär att Copyswede inte skickar ut några kontrolluppgifter från och med… Läs mer »
 • Moms & PKE, vad är det som gäller?

  Nya skatteregler för privatkopieringsersättning (PKE) från och med sändningsåret 2017 har lett till att det numer inte är någon moms på PKE. Det betyder att när du som rättighetshavare får ersättning från oss kopplat till PKE,… Läs mer »
 • Det står på min avräkning att jag själv ska betala skatt och sociala avgifter, hur mycket ska jag betala?

  Hur mycket du ska betala beror på din enskilda ekonomi och det finns därför inget exakt svar. Som huvudregel brukar vi säga att du bör sätta undan ungefär hälften av ersättningen för en framtida inbetalning av… Läs mer »
 • Hur gör jag om jag vill bli medlem i Copyswede?

  Copyswede har inga enskilda medlemmar utan det är bara organisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer som kan bli medlemmar. Vi är en organisation som består av fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer… Läs mer »