Nyheter via Rss

Nyheter

 • När behövs tillstånd för att visa tv?

  De program som sänds på tv innehåller normalt verk och prestationer av olika personer, såsom till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Dessa upphovsmän och utövande konstnärer har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att… Läs mer »
 • Behöver man tillstånd från Copyswede för att visa tv i klassrum?

  Ja. Upphovsrättslagen innehåller en inskränkning i upphovsmännen och de utövande konstnärernas ensamrätt som innebär att lärare och elever i illustrativt syfte får återge verk i samband med undervisning. Om det finns ett licensavtal lätt tillgängligt på… Läs mer »
 • Hur kan Copyswede licensiera utländska tv- och radiokanaler?

  Copyswede har ömsesidighetsavtal med sina systerorganisationer i andra länder, vilket breddar basen för rättighetsupplåtelserna. Genom samverkan med svenska och utländska film-, tv- och videoproducenter samt tv- och radioföretag kan rättighetsupplåtelserna bli heltäckande.
 • Varför måste man betala för att tillgängliggöra SVT-utbudet, som ju är public service?

  Vidaresändning eller annat tillgängliggörande för allmänheten av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Public service-avgiften betalas av privatpersoner för att finansiera public service-företagen. Rättighetshavarna har fortfarande rätt till ersättning när deras verk och prestationer tillgängliggörs för… Läs mer »
 • Vilka kanaler kan jag som är tv-operatör skaffa tillstånd för att använda genom Copyswede?

  Copyswede licensierar vidaresändning av ett hundratal tv- och radiokanaler varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.
 • Varför samordnas licensieringen?

  För att göra radio och tv krävs ofta en stor mängd olika upphovsmän och utövande konstnärer. Det kan till exempel röra sig om författare, skådespelare, musiker och fotografer. Alla dessa har enligt upphovsrättslagen rätt till ersättning… Läs mer »