Nyheter via Rss

Nyheter

 • När behövs tillstånd för att visa tv?

  De program som sänds på tv innehåller normalt verk och prestationer av olika personer, såsom till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Dessa upphovsmän och utövande konstnärer har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att… Läs mer »
 • Behöver man tillstånd från Copyswede för att visa tv i klassrum?

  Ja. Upphovsrättslagen innehåller en inskränkning i upphovsmännen och de utövande konstnärernas ensamrätt som innebär att lärare och elever i illustrativt syfte får återge verk i samband med undervisning. Om det finns ett licensavtal lätt tillgängligt på… Läs mer »
 • Låser upphovsrätten in musik, film och tv?

  Nej, upphovsrätten låser inte in kultur. Den ger upphovsmannen rätt att själv avgöra när och på vilket sätt det han eller hon har skapat ska möta sin publik. Det innebär till exempel att en tonsättare har rätt… Läs mer »
 • Varför kollektiv förvaltning av en individuell rätt?

  Upphovsrätten är individuell, men har ibland kollektiva behov. Ett verk kan vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete, de får då en gemensam upphovsrätt till verket. Ett exempel på ett sådant gemensamt arbete är en tv-produktion. Om… Läs mer »
 • Vad är skillnaden mellan ekonomisk och ideell upphovsrätt?

  Upphovsrätten består av två delar, ekonomisk respektive ideell upphovsrätt. Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att ta betalt för sitt arbete och gäller under upphovsmannens livstid och ytterligare 70 år därefter. Det innebär att till exempel… Läs mer »
 • Vad är upphovsrätt?

  Allt konstnärligt och litterärt skapande skyddas av upphovsrätten. I samma stund som en teckning är ritad eller en bok är skriven har den som skapat verket, upphovsmannen, upphovsrätt. När man talar om upphovsrätt syftar man på… Läs mer »