Bofast: ”Bolagen betalar, inte tv-tittarna”

Christer Henriksson, styrelseordförande i Ljungbybostäder, lyfter i Bofast åter frågan om den ersättning kulturskapare ska ha när kabel-tv-bolag använder deras arbete i sina kommersiella kanalpaket.

För de flesta ter det sig självklart att vinstdrivna storbolag som Com Hem, Telia och Canal Digital ska betala för andras arbete när de tjänar pengar på det.

Inte desto mindre har vi för säkerhets skull en lagstiftning som ger kulturskaparna rätt till ersättning när deras arbete utnyttjas kommersiellt, en lagstiftning som Henriksson ifrågasätter. Det är självklart att dessa kulturskapare ska få sin del av kabel-tv-kakan. Det tycker lagstiftaren, det tycker SVT och det tycker kabel-tv-bolagen själva. Det är parterna överens om.

I sin bakgrundsbeskrivning blandar Henriksson äpplen med päron, eftersom ersättningen inte är en konsumentfråga – det är inte tittarna som ska betala – utan en kostnad bland andra produktionskostnader för kabel-tv-bolagen. Det Copyswede och kabel-tv-bolagen ännu inte kommit överens om är ersättningens storlek. Därför pågår medling i den frågan.

I likhet med Henriksson ser vi inte att det skulle finnas någon risk för att det ska bli svart i rutan för tittarna. Det säkerställer den ordning för att lösa frågan som parterna följer: förhandling, medling och vid behov öppet skiljedomsförfarande.

Låt oss därför se vart den här processen tar oss. Den hjälper oss att objektivt hitta en rimlig lösning som båda parter kan acceptera – i stället för att beröva sångare, musiker, skådespelare, manusförfattare, regissörer, fotografer med flera ersättning för det arbete som ger kabel-tv-bolagen kommersiell styrka och tittarna de program de vill ha.

Mattias Åkerlind
Vd Copyswede

Läs artikeln på Bofast >>

« Tillbaka