Bofast: ”Christer Henriksson borde veta bättre”

Grunden för Christer Henrikssons resonemang är att de rättighetshavare som representeras av Copyswede redan har fått betalt och nu kräver betalt igen. Detta är fel och Christer Henriksson borde veta bättre.

Naturligtvis är det inte någon som redan har betalat för kabeloperatörernas utnyttjande. Då hade det inte funnits någon grund för rättighetshavarna att ta betalt.

Den kabeloperatör som vidaresänder tevekanaler i kabeltevenät behöver ett tillstånd från rättighetshavarna för sin vidaresändning. Detta gäller även för must carrysändning av SVT:s kanaler. En kabeloperatör, till exempel den som erbjuder sina tjänster i Ljungbybostäders fastigheter, kan få ett sådant tillstånd från Copyswede.

När Copyswede lämnat ett sådant tillstånd kan de medverkande i teveprogrammen ställa krav på ersättning för vidaresändningen från Copyswede. Detta förutsätter att Copyswede tagit betalt för tillståndet och kan svårligen ses som ett uttryck för girighet.

1989 framförhandlades en tariff mellan Svenska Kabel-TV-föreningen och Copyswede. Enligt denna tariff lämnades tillstånd mot betalning för vidaresändning av SVT1 och SVT2, och senare även TV4, jämsides med två utländska kanaler ur Copyswedes kanalutbud.

2005 träffades en särskild överenskommelse som innebar att SVT och UR stod för betalningen för kabeloperatörernas vidaresändning av SVT:s samtliga kanaler. Denna överenskommelse upphörde att gälla den 31 januari 2009. Copyswede har nu erbjudit kabeloperatörerna tillstånd att vidaresända SVT:s samtliga kanaler för högst 1:55 kronor per hushåll och månad. Nivån kommer att vara föremål för förhandling med några av de största kabeloperatörerna som också begärt att regeringen skall utse en medlare att bistå vid förhandlingarna.

Vidare påstår Christer Henriksson att Copyswede snyltar på de investeringar som Sveriges fastighetsägare gjort i sina fastighetsnät. Detta påstående förvånar.

Av de operatörer som har kontaktat Copyswede med anledning av våra ersättningsanspråk har en och annan framfört åsikten att någon annan än kabeloperatören borde stå för upphovsrättskostnaderna i samband med operatörernas vidaresändning. Men ingen har likt Christer Henriksson ifrågasatt de skapande konstnärernas rätt till ersättning för det nyttjande som vidaresändningen utgör.

Den ersättning för vidaresändning som Copyswede årligen betalar ut till tusentals enskilda skådespelare, manusförfattare, regissörer och kompositörer med flera är mycket betydelsefull och för många av avgörande betydelse för ett fortsatt skapande.

Mattias Åkerlind
Vd Copyswede

Läs artikeln på Bofast >>

« Tillbaka