Aftonbladet: ”En kompensation för rätten att kopiera musik”

Copyswedes vd: Ersättningen har inget med illegal fildelning att göra

Copyswede arbetar på uppdrag av svenska sångare, musiker, skådespelare och andra upphovsmän och utövande konstnärer. Vårt uppdrag är att se till att de får ersättning i enlighet med upphovsrättslagen när deras arbete används i olika sammanhang.

Förslaget om att låta privatkopieringsersättningen inte bara omfatta till exempel CD-skivor och mp3-spelare utan också exempelvis musikmobiler har mötts av kritik. Vi har förståelse för reaktionen – en del upplever att de tvingas till en extra avgift de inte får något för.

Lagstiftningen kring privatkopieringsersättningen är dock inte tänkt som en betalning för konsumtion, utan som en kompensation för rätten att kopiera musik, film och tv för privat bruk. På så sätt möjliggörs att vem som helst har rätt göra en kopia av en CD eller föra över den till en mp3-spelare till exempelvis någon i sin familj eller i den nära vänkretsen. Privatkopieringsersättningen har alltså inget att skaffa med piratkopiering eller illegal fildelning, ett missförstånd som har hörts i diskussioner de senaste dagarna.

Ersättningen betalas av de företag som tjänar pengar på att sälja olika typer av lagringsmedier som vi kan spara musik, film och tv på. Det är de som tjänar pengar på vår möjlighet att göra detta och det är därför rimligt att de står för ersättningen. Det finns emellertid i dag inget hinder för dessa att vältra över kostnaden på sina kunder.

Lagstiftaren har med privatkopieringsersättningen velat möjliggöra för alla att kopiera lagligt och samtidigt ge viss kompensation till den som kopieras. Det är en svår balansgång som kan upplevas som orättvis. En del konsumenter vill veta att ersättningen går till just den artist man faktiskt kopierat, andra kanske bara lagrar egna foton i mobilen. Och upphovsmännen skulle naturligtvis hellre få fullt betalt för sitt arbete än endast en liten kompensation för en kopia av det.

Vi tycker att det är viktigt att rätten till kopiering för privat bruk finns. Vi tycker också att det är viktigt att upphovsmännen får någon form av kompensation för detta. Vi ser systemet med privatkopieringsersättning som en möjliggörare för detta. Vi tycker därför att lagstiftaren ska se över systemet och anpassa det efter verkligheten.

Mattias Åkerlind
Vd Copyswede

Läs artikeln i Aftonbladet >>

« Tillbaka