Copyswede och kabel-tv-branschen överens om villkoren för SVT i kabel-tv-näten

Efter långdragna förhandlingar har Copyswede och kabel-tv-bolagen Com Hem, Tele2, Canal Digital och Telia Sonera idag kommit överens om villkoren för vidaresändning av SVT i kabel-tv-näten. Det nya avtalet ger de rättighetshavare som medverkar i SVT-kanalerna en ersättning som motsvarar 1,06 kr per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler.

– Det är glädjande att rättighetshavarna nu äntligen kan få den ersättning de har rätt till när kabel-tv-bolag vidaresänder SVT:s kanaler i sitt utbud, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Copyswede företräder skådespelare, musiker, regissörer, manusförfattare och andra som skapar text, musik eller bild. Organisationen träffar avtal och ser till att upphovsmän, utövande konstnärer och andra rättighetshavare får ersättning för medverkan i olika medier.

Efter långdragna förhandlingar under medlaren Magnus Göranssons ledning har parterna nu lyckats enas om en ersättning som motsvarar 1,06 kr per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler. Det nya avtalet gäller under tre år från och med 1 februari 2009 och ger under huvuddelen av medlingsperioden (1 februari 2009 – 18 augusti 2010) en ersättning som motsvarar 80 öre per hushåll och månad.

– Det är bra att vi nått en överenskommelse om ersättningen för insatser i kanaler som används av kabel-tv-bolagen. Det nya avtalet ger en välkommen stabilitet för marknadens aktörer, säger Mattias Åkerlind.

« Tillbaka