Dom i EU-domstolen tydliggör privatkopieringsersättningens omfattning

Olika tolkningar om privatkopieringsersättningens omfattning har varit föremål för diskussion i såväl Sverige som ute i Europa under senare tid. Nu tydliggör EU-domstolen i en dom som berör ett fall i Spanien hur reglerna ska tolkas och tillämpas i nationell lag.

Fallet i Spanien handlade främst om för vilket syfte produkten ska användas, privat eller yrkesmässigt. Det är enligt EU-domstolen inte förenligt med bakomliggande direktiv att ta ut ersättning när produkterna köps av andra än privatpersoner och det är uppenbart att produkterna ska användas för andra syften än privatkopiering.

– Domen bekräftar att den svenska praktiska tillämpningen av privatkopieringssystemet ligger väl i linje med harmoniseringen inom EU. I Sverige har vi en regel om så kallat proffsundantag, som innebär att importörer och återförsäljare kan sälja produkter som används yrkesmässigt utan att betala ersättning, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, som administrerar privatkopieringsersättningen i Sverige.

EU-domstolen slår samtidigt fast att när produkter som kan användas för privatkopiering däremot säljs till privatpersoner är det inte nödvändigt att fastställa i vilken utsträckning dessa faktiskt har använt produkterna för att kopiera för privat bruk. Den omständighet att det är möjligt att använda utrustningen för att göra kopior för privat bruk är i sig tillräcklig för att tillämpningen av privatkopieringsersättningen på sådana produkter ska vara motiverad.

– Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att EU-domstolen nu kommit med ett tydliggörande kring privatkopieringsersättningens omfattning, säger Mattias Åkerlind. Detta klargörande bör vid tillämpningen av den svenska lagstiftningen leda till att de kulturskapare som får sina verk privatkopierade också får en rimlig kompensation för detta – oavsett vilken teknik som används.

« Tillbaka