Privatkopieringsersättning på usb-minnen och externa hårddiskar från 1 september 2011

Från och med den 1 september 2011 kommer även USB-minnen och externa hårddiskar att omfattas av privatkopieringsersättning. Skälet är att dessa produkter används för privatkopiering av upphovsrättsskyddat material som film, musik och tv. 

– Elektronikbranschen är enligt svensk lag och bakomliggande EU-direktiv skyldig att kompensera upphovsmän och utövande konstnärer för försäljning av produkter som kan användas för privatkopiering. Ersättning för USB-minnen och externa hårddiskar utgår därför redan i en rad EU-länder, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Produkter som kan användas för privatkopiering ska i EU omfattas av kompensation till upphovsmän och utövande konstnärer. I Sverige har riksdagen därför infört en flexibel och teknikneutral ordning där nya produkter löpande tas in för förhandling mellan elektronikbranschen, i detta fall företrädda av intresseorganisationen UMA (Universalmediaalliansen) och Copyswede, som företräder upphovsmän och utövande konstnärer.

Den privatkopiering som sker ska ge upphovsmännen ersättning, oavsett vilken teknik som används. Däremot har elektronikbranschen rätt till nedsättning av den ersättning de betalar, på grund av faktorer som risk för marknadsstörning till exempel i form av ökad privatimport, eller på grund av att produkterna används till annat än privatkopiering, som till exempel databackup och egna fotografier.

Förhandlingar om produkterna USB-minnen och externa hårddiskar har pågått under en längre tid. Trots dessa ansträngningar har UMA valt att avbryta förhandlingarna. Därmed blir nästa steg för Copyswede att i enlighet med ordningen rikta krav mot branschen.

För försäljning av USB-minnen större än 2 GB blir ersättningen som elektronikbranschen betalar 1 kr/GB upp till 80 GB. För externa hårddiskar blir ersättningen 80 kronor per enhet.

– Det är bra att upphovsmän och utövande konstnärer nu kan få den ersättning de har rätt till för dessa produkter även i Sverige. Det är dags att sluta blunda för det faktum att människor hellre använder USB-minnen och externa hårddiskar än gamla kassett- och VHS-band när de kopierar film, musik och tv, avslutar Mattias Åkerlind.

För mer information
Mattias Åkerlind, vd, Copyswede: 08-545 667 00, mattias@copyswede.se.

« Tillbaka