Skiljenämnd avgör om privatkopieringsersättning ska utgå för externa hårddiskar och USB-minnen

Copyswede och UniversalMediaAlliansen (UMA) har idag enats om att ett skiljeförfarande ska genomföras där en kvalificerad skiljenämnd avgör tvistefrågan om det finns laglig grund att utta privatkopieringsersättning för externa hårddiskar och USB-minnen.

Skiljeförfarandet har förhandlats fram genom diskussioner som pågått mellan UMA och Copyswede sedan årsskiftet. Parterna har olika uppfattning om huruvida yrkesmässig tillverkning och import av externa hårddiskar och USB-minnen är förknippad med en skyldighet att betala privatkopieringsersättning. Närmare bestämt föreligger det oenighet om dessa produkter kan anses vara ”särskilt ägnade” för kopiering för privat bruk på det sätt som förutsätts för betalningsskyldighet enligt upphovsrättslagen.

Som ett resultat av förhandlingarna har Copyswede och UMA även kommit överens om och tecknat avtal rörande ersättningsnivåer för externa hårddiskar och USB-minnen. Ersättningen uppgår i enlighet med avtalet till 80 kr per enhet för externa hårddiskar och med 1 kr per GB upp till 80 GB för USB-minnen med en lagringskapacitet på mer än 2 GB. Som ett led i förhandlingsresultatet om en ordnad rättslig prövning av tvistefrågan har parterna enats om att endast halv ersättning ska utgå under processtiden, det vill säga 40 kr per enhet för externa hårddiskar och 50 öre per GB upp till 80 GB för USB-minnen med en lagringskapacitet på mer än 2 GB. I enlighet med avtalet uttar Copyswede för upphovsmännens räkning ersättning för externa hårddiskar och USB-minnen som vidareförsäljs från den 1 september 2011.

– Det är bra för såväl upphovsmännen som elektronikbranschen att denna grundläggande rättsliga fråga klarläggs skyndsamt och kostnadseffektivt och att det råder så stabila förhållanden som möjligt under tiden detta sker, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, och Stefan Widmark, ombud för UMA.

Dom i skiljeförfarandet förväntas kunna meddelas sommaren eller hösten 2012.

För mer information, kontakta:

Mattias Åkerlind, vd Copyswede
Tel: 073-687 88 11
E-post: mattias@copyswede.se

Stefan Widmark, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Tel: 0709-777 467
E-post: swi@msa.se

Om Copyswede
Copyswede samordnar och förhandlar avtal samt administrerar ersättningar på uppdrag av fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer.

Om UMA
UniversalMediaAlliansen (UMA) är en sammanslutning av företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller säljer externa hårddiskar och USB-minnen. UMA representerar en betydande andel av de näringsidkare som är importörer och återförsäljare av externa hårddiskar och USB-minnen i Sverige.

« Tillbaka