Stora kabel-tv-operatörer inte beredda att betala för upphovsrätten

Den senaste tiden har villkoren för kabeloperatörernas utnyttjande av de TV-kanaler som licensieras via rättighetshavarorganisationen Copyswede varit föremål för diskussioner. Diskussionerna har förts mellan Copyswede och företrädare för kabel-TV-branschen och gäller prisnivåer för de utländska och de svenska kanalerna. Flera stora kabel-TV-operatörer har deklarerat att de inte är beredda att förhandla om betalningen för sitt utnyttjande av SVTs kanaler.

– Detta är en beklaglig situation, men det hela är egentligen ganska okomplicerat, säger Kenth Muldin, ordförande i Copyswede. Om man har tillstånd att vidaresända TV-kanaler har man också ett betalningsansvar.

Kabel-TV-operatörerna får ett tillstånd från rättighetshavarna för att utnyttja TV-kanalerna, och det är en självklarhet att de dramatiker, skådespelare, musiker m fl som har medverkat i TV-program också ska ha betalt när deras program utnyttjas av kabel-TV-operatörerna. Utan deras medverkan skulle inte kabeloperatörerna ha en attraktiv produkt att erbjuda sina kunder.

Det förslag till ersättning som Copyswede lagt fram innebär en kostnad för kabel-TV-operatören om totalt 1,55 kr per hushåll och månad för SVTs samtliga kanaler.

– Vår uppgift är att säkra rättighetshavarnas rätt till ersättning. Den ersättning det handlar om är ytterst blygsam jämfört med de intäkter Com Hem och Canal Digital erhåller för kabelspridningen men samtidigt ytterst viktig för rättighetshavarna, avslutar Kenth Muldin.

Avtal har träffats med ett stort antal mindre kabel-TV-operatörer.

« Tillbaka