Nyheter via Rss

Nyheter

 • Varför har jag inte fått ersättning?

  Om du inte har fått din ersättning kan det bero på någon av följande anledningar: Bytt adress eller namn? Varje år uppdateras våra adressuppgifter inför den årliga utbetalningen. Orsaken till en utebliven ersättning kan bero på flera olika faktorer…. Läs mer »
 • Vad händer om jag missar att hämta ut pengarna?

  Avin från Swedbank är giltigt i 45 dagar. Om du inte hämtar ut pengarna innan avin går ut, returneras ersättningen till Copyswede. Om detta skulle inträffa, kontakta oss så att vi kan göra en återutbetalning av… Läs mer »
 • Hur får jag ersättningen insatt på mitt konto?

  Privatperson eller enskild firma Copyswede är anslutna till Swedbanks kontoregister, så för att som privatperson eller enskild firma få dina ersättningar utbetalade direkt till ditt konto så behöver du anmäla kontot, oavsett bank, till Swedbanks kontoregister…. Läs mer »
 • Hur får jag ersättningen utbetald till mitt bolag?

  Om du vill kan du få ersättningen från Copyswede utbetald till ditt bolag. Du skriver i sådana fall ut en överlåtelsehandling och skickar den per post eller e-mejl till Copyswede. Dina ersättningar kommer därefter att betalas… Läs mer »
 • När görs den årliga individuella utbetalningen?

  Copyswede betalar ut individuell ersättning varje månad med undantag för juli månad då ingen utbetalning sker. Vi har betalt ut ersättningar för svensk vidareanvändning av TV samt privatkopieringsersättning till och med år 2018. Varje månad betalar… Läs mer »
 • Hur sker utbetalningen?

  Ersättningen betalas ut via Swedbank. De som anmält sitt konto till Swedbanks kontoregister (privatpersoner & enskild firma) och de som anmält bank- eller postgiro för sitt företag (AB, HB, KB eller ekonomisk förening) till Copyswede får… Läs mer »